nyborgungdomsraad.dk

Ungepolitikken

Om Ungeudvalget

Ungeudvalget blev nedsat som et §17, stk. 4-udvalg i forbindelse med den politiske aftale om budget 2019-2022. Ungeudvalget blev nedsat med henblik på at udvikle og udforme en ungepolitik for Nyborg Kommune.

Ungeudvalgets ungepolitik Ung i Nyborg – Nyborg Kommunes Ungepolitik blev vedtaget på Byrådets møde 24. juni 2020.

Ungeudvalgets mission

Med udformningen af Nyborg Kommunes ungepolitik skal Ungeudvalget være med til at præge, styrke og synliggøre ungelivet i Nyborg Kommune.

Om Ungepolitikken

Ungepolitikken tager afsæt i en visionær politik. Ungepolitikken er defineret af to temaer, der skal løfte politikkens målsætninger. Temaerne er præsenteret nedenfor og i afsnittet om de strategiske målsætninger.

Ungepolitikken Ung i Nyborg – Nyborg Kommunes Ungepolitik indeholder følgende temaer:

  • Ungelivet
  • Demokrati og inddragelse

Læs Nyborg kommunes ungepolitik her.

Læs handleplanen til Ung i Nyborg her.