Ungedag i Nyborg

I handleplanen til ungepolitikken Ung i Nyborg, står der at der hvert år afholdes en fest dag for Nyborg Kommunes ungdom. Der står følgende:

Afholdelse af årlig Ungedag

Nyborg Ungdomsråd skal i samarbejde med Ungeudvalget udvikle en årlig ungedag i Nyborg Kommune.

Nyborg Ungdomsråd skal udarbejde projektplaner for afholdelse af en årlig Ungedag

– Ungedagen skal afspejle aktiviteter for den brede gruppe af unge, der bor i Nyborg
Kommune
– Ungedagen er for unge, der har afsluttet grundskolen og op til 25 år
– Ungedagen holdes første gang i år 2021
– Ungedagen holdes hvert år og afvikles sidste fredag i august måned
– Projektplaner præsenteres for Ungeudvalget
– Projektplaner skal indeholde et samlet overblik over:
o Program med indhold og aktiviteter
o Kommunikation – Hvordan og hvornår vil Nyborg Ungdomsråd offentliggøre
informationer om afholdelse af Ungedagen
o Økonomi – Projektplaner fra Nyborg Ungdomsråd skal indeholde et samlet overblik
over omkostninger for afholdelse af Ungedagen
– Tovholder: Nyborg Ungdomsråd

Ungedagens logo, læs mere på denne side.