Nyborg Ungdomsråd

Om rådet

Nyborg Ungdomsråd er et organ som taler de unges sag. Rådet blander sig i den politiskedagsorden i Nyborg Kommune. Rådet bruger også midler på at lave arrangementer for de unge i form af OpenMic, SecondHand Bazar og meget mere.
Nyborg Ungdomsråd består af en bestyrelse og flere aktivitetsgrupper.


Hvad er Nyborg Ungdomsråd?

Der er ikke nogen opskrift på, hvordan et ungdomsråd skal fungere – og hurra for det. Et fællestræk er, at det skal give mening. Og ja, det giver mening i Nyborg Kommune.

I Nyborg har vi stor indflydelse på beslutningsprocesserne indenfor ungdomsområdet. Ud over det politikske arbejder er et ungdomsråd meget mere end det. Vi fungerer også som arrangør af forskellige events såsom Secondhand, OpenMic og mange flere fede arrangementer.

Politik

Alt kan komme på tale i ungdomsrådet. Vi kan f.eks. tage stilling til alt fra hvor og hvordan en ny skaterrampe skal bygges til kommunens ungepolitik.
Lige nu er Ungdomsrådet blevet inviteret med til at udarbejde ungepolitikken i Nyborg.

Socialt

I rådet er vi meget sociale og prøver på at komme tættere på alle de unges meninger. Vi lytter til hvad de unge ønsker og giver dem en mulighed for at udføre det. Idéer til sociale arrangementer kan være events som: Secondhand, OpenMic, Banko, Madklub, koncerter og festivaller. Vi hygger os også meget sammen og har et stærkt fælleskab i rådet. Hvilket vi mener er med til at styre vores arbejde som bestyrelse.


Meld dig til

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på årsmødet.

Ungdomsrådets bestyrelse er sammen med alle aktivitetsgrupperne, ansvarlig for, at rådet bliver kendt for noget godt og positivt. Derfor ligger der en stor opgave i at skabe et grundlag for udvikling, engagement, motivation og samarbejde.

Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgruppen skal komme med forslag til arrangementer og gennemføre dem. Man kan være med i bestyrelsen og en gruppe – eller kun en af delene. Man bestemmer selv.

En aktivitetsgruppe kan få til opgave af bestyrelsen at vende større politiske problemstillinger hvor Nyborg kommunes borgere skal inddrages. De kan også få til opgave at lave en bestemt event. Det er nemt at blive medlem af aktivitetsgruppen. Alle er velkomne og man binder sig ikke til mere end det man siger ja til, hvis man f.eks. bare vil planlægge en koncert en bestemt gang.