På denne side kan du se de forskellige udvalg og grupper ungdomsrådet sidder med i, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer rådet.

Ungdomsrådet bliver inviteret med i gruppper og udvalg, rundt om i kommunen, hvor de unges stemme bør være repræsenteret. Her kan du se hvilke grupper og udvalg hvor rådet repræsenterer nyborgs unge, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder med.


Ungeudvalget – Magnus og Kristine


Cykelstrategi gruppen – Kristine


Newcastle gruppen – Magnus


Fælleselevrådet – Abdi


Biblioteksrådet – Joachim