Udvalg og Grupper

På denne side kan du se de forskellige udvalg og grupper ungdomsrådet sidder med i, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer rådet.

Ungdomsrådet bliver inviteret med i gruppper og udvalg, rundt om i kommunen, hvor de unges stemme bør være repræsenteret. Her kan du se hvilke grupper og udvalg hvor rådet repræsenterer nyborgs unge, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder med.


Ungeudvalget – Magnus (ma@nyborgung.dk)

Ungeudvalget


Cykelstrategi gruppen – Jonas (jn@nyborgung.dk)


Newcastle gruppen – Magnus (ma@nyborgung.dk)

Newcastles of the world


Fælleselevrådet – Johanna /Andrea(jb@nyborgung.dk)


Biblioteksrådet – Joachim (jr@nyborgung.dk)