Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer valgt på årsmødet.
Ungdomsrådets bestyrelse er sammen med alle aktivitetsgrupperne, ansvarlig for, at rådet bliver kendt for noget godt og positivt. Derfor ligger der en stor opgave i at skabe et grundlag for udvikling, engagement, motivation og samarbejde.
Ungdomsrådsarbejde handler om at gøre det sjovere at være ung!